page view image

KONSERT

Arrangementsinformasjon

Velkomen til ein spanande konsert som er kalla "RIT" etter Olav H. Hauge sitt dikt "Rit".

Konsertframsyninga er ein monolog som vekslar mellom resitasjon, forteljing og song, framført av songaren Reidun Horvei og pianist og komponist Inger-Kristine Riber.